Reklamný prúžok
Obrázky z regiónu
Reklamný prúžok
Ktorý región nášho kraja sa vám páči najviac?
 
Reklamný prúžok

Vitajte v krajine nespoznanej

Spišský Jeruzalem nás ešte môže prekvapiť (1. časť)

Dialógy s doc. PhDr. Ivanom CHALUPECKÝM

Doc. PhDr. Ivan Chalupecký (1932). V rokoch 1956 – 1996 pracoval v Štátnom archíve  v Levoči. Prednášal cirkevné dejiny v Teologickom inštitúte CMBF UK Bratislava v Spišskej Kapitule v rokoch 1990 – 2003 historické disciplíny na Katecheticko-pedagogickej fakulte Žilinskej (teraz Katolíckej) univerzity v Ružomberku v rokoch 1996 – 2002. Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku do 2008.

 

Znovuobjavený Hamlet

V prvom kole Výzvy č. 1/2011 získalo dotáciu aj Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi. Ich projekt bol na prvý pohľad jednoduchý - po dlhšom časovom odstupe uviesť na javisko klasiku - Shakespearovho Hamleta - ovšem v úplne inom poňatí.

 

Zaujímavosti z histórie Michaloviec do roku 1945

Doteraz najstaršia písomná zmienka o Michalovciach (v listine ako „Myhal") je z roku 1244 v privilégiu bývalého magistra Tomáša, predstaveného budinského chrámu a kapituly.

 

Podporené projekty v 2. kole Výzvy č. 1/2011

V druhom kole Výzvy č. 1/ 2011 programu Terra Incognita bolo podporených 21 projektov v celkovej sume 88.490 €.

 

Vianočné pastorále v Hrani

Kultúrny dom v Hrani ožil 18. decembra koledami, vinšami hudobným prejavom žiakov ZUŠ v Sečovciach a umeleckým stvárnením Betlehemcov.
Regionálne osvetové stredisko v Trebišove a obec Hraň zrealizovali podujatie  Vianočné pastorále a navodili čas radosti, zázrakov. Oživenie vianočných zvykov pre tých starších a poučenie a uchovanie pre mladších bolo cieľom daného podujatia.

 

Tradičná zemplínska zabíjačka

Vlastivedné múzeum v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, usporiadalo 30. decembra 2011 pred trebišovským kaštieľom pre obyvateľov mesta Trebišov a blízkeho okolia nultý ročník predsilvestrovského podujatia „Tradičná zemplínska zabíjačka“.

 

Dovoľice nam jašľički zabavic?

Vlastivedné múzeum v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, usporiadalo dňa 27. decembra 2011 v expozícii Ľudových plastík a drevorezieb pre verejnosť  vystúpenie jasličkárov zo Slivníka s názvom „Dovoľice nam jašľički zabavic?“.

 

Spišský Jeruzalem

Na Gotickej ceste, na Pažici pri Spišskej Kapitule bol v roku 2002 objavený symbolický rámec kalvárie typu Jeruzalem. Zaslúžil sa o to Doc. Ing. Peter Jančura, PhD., z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý spracoval štúdiu „Identifikácia krajinného rázu – lokalita Spišský Hrad a okolie“ (Jančura a kol. 2002). Tým bola objavená pravdepodobne najstaršia kalvária na Slovensku. O jej výstavbu sa zaslúžili jezuiti, ktorí svoj zámer vybudovať kópiu jeruzalemskej kalvárie „Calvario Jerusalem“ realizovali pravdepodobne v rokoch 1666 – 1675. Boli vybudované hradby, kaplnky, Getsemanská záhrada, Golgota, vysadené čierne borovice (ako cédre), aby celý komplex vytváral symbolický Jeruzalem v mierke 1:1. Tak mohli veriaci prežívať posledné dni Ježišovho života (Posledná večera, súd, krížová cesta, ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie) v „Spišskom Jeruzaleme“. Na týchto miestach sa konali púte, nočné mystéria...

 

Slavec

Bohaté archeologické nálezy v katastri obce Slavec, ležiacej uprostred Národného parku Slovenský kras, dokladujú trvalé osídlenie tohto územia už od mladšej doby kamennej.
Obec Slavec vznikla odčlenením od Brzotína pravdepodobne v 13. storočí, pretože už v r. 1326 sa spomína ako sporný majetok medzi Mariássyovcami a Bebekovcami, čo boli v tom čase významné rody. Bebekovci spor vyhrali a tak sa stali majiteľmi obce. Juraj Bebek v roku 1371 časť obce daroval kláštoru paulínov v Gombaseku, ktorý založil. Bola to v tom čase bežná prax - bez majetkov, či už šlo o pozemky alebo poddanské dediny, by nedokázal kláštor prežiť.

 

Teodor Jozef Mousson, výber z tvorby"maliara Zemplína"

Zemplínske múzeum v Michalovciach sa v posledný deň kalendárneho roka lúči so svojimi priaznivcami opäť jednou z tradičných Silvestrovských vernisáží. Tohtoročná je venovaná maliarovi s francúzskymi koreňmi Teodorovi Jozefovi  Moussonovi, ktorý žil a tvoril v Michalovciach v rokoch 1911 – 1944.

 

Rokoková perla v Šaci

Kaštieľ bol postavený v roku 1776. Pôdorys je v tvare hranatého U, uprostred má oválne riešenú slávnostnú sálu, prečnievajúcu nad úroveň objektu. Fasádu prostrednej časti zdobí bohatá rokajová ornamentika, bočné steny pilastre a nadokenné rímsy. Objekt je zastrešený manzardovou strechou. Slávnostná sála je vymaľovaná iluzívnou barokovou maľbou. V kupole sú mytologické bojové scény od košického maliara Erazma Schrötta z konca 70. rokov 18. storočia.

 

Tokajské víno a zemplínsky folklór v Bruseli

Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja úspešne prezentovalo na pôde europarlamentu v Bruseli Košický kraj prostredníctvom jednej zo svojich tematických ciest vytvorených v rámci programu Terra Incognita - Tokajskej vínnej cesty.
V stredu 30. 11. 2011 mohli vo foyer europarlamentu návštevníci i pozvaní hostia spoznať a pripomenúť si folklórne tradície pochádzajúce z okolia Trebišova.

 

Hvezdári v Michalovciach oslavovali

Hvezdáreň v Michalovciach už 30 rokov poskytuje svoje služby verejnosti. Prvého decembra oslávila svoje okrúhle narodeniny. Pri tejto príležitosti bola už od 1. novembra v klubovni hvezdárne nainštalovaná výstava fotografií, ktoré sú prierezom činností počas uplynulých 30 rokov. Fotografie zachytávajú prestavbu Moussonovho domu na účelovú budovu s dvoma kupolami, ktorá sa realizovala začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia. Ďalšie zábery dokumentujú bohatú prednáškovú a popularizačnú činnosť, pozorovania oblohy, astronomické tábory a súťaže.

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Prihláseniemod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes16
mod_vvisit_counterVčera395
mod_vvisit_counterTento týždeň1028
mod_vvisit_counterMinulý týždeň4535
mod_vvisit_counterTento mesiac411
mod_vvisit_counterMinulý mesiac15415
mod_vvisit_counterSpolu1584379

Today: 02. Feb 2023
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok