VZN o programe Terra Incognita

Program Terra Incognita realizujeme podľa akčného plánu, ktorý schválilo Zastupiteľstvo KSK a podľa požiadaviek a úloh Riadiaceho výboru programu. Do tohto rámca spadá aj schválenie VZN o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK. Predchádzalo mu obdobie analýz, prípravy manuálov na realizáciu programu a prezentácie programu v regiónoch KSK.
Dotačný systém, schválený vo VZN zabezpečuje pre celý program finančné prostriedky tak, aby došlo k naplneniu cieľov programu. Finančné prostriedky z rozpočtu KSK však nebudú jedinými, množstvo aktivít sa realizuje z mimorozpočtových zdrojov, predovšetkým z projektov, ktorými sa uchádzame o ďalšie granty.

Terra Incognita sa sústreďuje na tri tematické cesty, ktoré v súčasnosti zahŕňajú 62 miest a obcí KSK. Počet týchto obcí nie je definitívne stanovený. Využitie analýz a existujúcich databáz prinesie s najväčšou pravdepodobnosťou rozšírenie okruhu zaujímavých miest, ktoré budú atraktívne aj pre návštevníkov nášho regiónu. Okrem toho počítame s presahom programu aj do ďalších regiónov, ako sa to už stalo napríklad podpísaním Memoranda o spolupráci na programe s Prešovským samosprávnym krajom.

VZN je potrebným rámcom pre aktívnych ľudí z regiónu, ktorí hľadajú podporu pre svoju činnosť.
Toto VZN vychádza zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. VZN charakterizuje základné pojmy, samotný program, riadiaci, výkonný, monitorovací orgán a žiadateľov.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK a organizácia, ktorej zakladateľom je KSK.
Základným dokumentom na podávanie žiadostí bude výzva. Výzva a jej podmienky budú schvaľované Riadiacim výborom programu.
Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu stanovuje Riadiaci výbor z objemu vlastných príjmov KSK schválených v jeho rozpočte na program EHMK 2013 na príslušný rok.
Na jeden projekt sa môže poskytnúť dotácia do výšky maximálne 90 % z rozpočtu projektu (čiže sa predpokladá kofinancovanie vo výške 10 % zo strany žiadateľa o dotáciu).
Financovanie projektov na základe poskytnutia dotácie je zabezpečené kombinovane – 70 % vo forme predfinancovania a 30 % vo forme refundácie po splnení stanovených podmienok.
V hodnotiacom procese budú hrať dôležitú úlohu dvaja hodnotitelia, pričom jeden z nich bude nezávislý odborník a druhý bude zamestnancom KSK.
Žiadosti o dotácie schvaľuje Riadiaci výbor programu TI a zmluvu s úspešným žiadateľom uzatvára KSK.
Kontrolu vyúčtovania vykonáva sprostredkovateľský orgán a správu o vyúčtovaní predloží riadiacemu orgánu. Kladné stanovisko riadiaceho orgánu podmieňuje poskytnutie druhej časti dotácie.
Dôležitými dokumentmi pri tomto dotačnom systéme budú Programový manuál dotačného systému programu a Príručka pre žiadateľa dotácie, ktoré budú vypracované sprostredkovateľským orgánom a schválené riadiacim orgánom a v ktorých budú upravené všetky podrobnosti dotačného systému.

VZN č. 9/2011 (dokument PDF, 103 kB)

 

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Prihláseniemod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes290
mod_vvisit_counterVčera129
mod_vvisit_counterTento týždeň540
mod_vvisit_counterMinulý týždeň3373
mod_vvisit_counterTento mesiac290
mod_vvisit_counterMinulý mesiac15415
mod_vvisit_counterSpolu1584258

Today: 01. Feb 2023
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok