Jasov

Bohatá história obce Jasov je spojená nielen s kláštorom premonštrátov, ale aj s Jasovskou jaskyňou, v ktorej boli objavené stopy po obývaní ďaleko za prvou zmienkou o existencii obce.
Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1234. Hovorí sa v nej o kláštore a obci, ktoré patrili k majetku hradu Turňa.

Po ničivých tatárskych nájazdoch bola obec spustošená. Vďaka nemeckej kolonizácii však znovu ožila. Doklady o kolonizátoroch a ich vplyve na vývoj obce nájdeme ešte aj dnes. Nielen v tom, že sa tu rozvíjalo baníctvo, ktoré znamenalo pre Jasov obrovský rozmach, ale napríklad aj v stavebných detailoch, ktoré sa zachovali na niektorých objektoch.
Vďaka premonštrátom sa v Jasove rozvíjalo aj poľnohospodárstvo - už v 15. storočí tu boli napríklad založené rybníky.

V roku 1846 bola verejnosti sprístupnená prvá jaskyňa na území Slovenska - Jasovská jaskyňa.
Vďaka vlastnej elektrárni mal Jasov verejné osvetlenie dokonca skôr ako Košice.
Vďaka tomu, že Jasov sa rozkladá v údolí, je príchod doň naozaj zaujímavý. Keď sa pred návštevníkom vynorí pohľad na malebnú obec, ktorej dominuje už spomínaný premonštrátsky kláštor s nádherným barokovým kostolom, vôbec netuší, čo všetko v tomto kúte Slovenska nájde.

jasov_hrad2
jasov_hrad_1
jasov_kostol_1
jasov_kostol_2
jasov_sekvojovec
jasovska_skala_01_def
jasovska_skala_02_def
jasovska_skala_03_def
jasovska_skala_04_def
jasovska_skala_05_def
jasovska_skala_06_kojsovka_def
jasovska_skala_07_jasov_def
jasovska_skala_08_hrad_def
jasovska_skala_09_def
jasovska_skala_1
jasovska_skala_10_def
jasovska_skala_11_cintorin_def
jasovska_skala_12_jazero_def
jasovska_skala_13_def
jasovska_skala_14_jaskyna_def
01/20 
start stop bwd fwd

 

Zaujímavé miesta v Jasove a okolí:
- Národná prírodná rezervácia Jasovské dubiny,
- Jasovská Jaskyňa – zapísaná v svetovom prírodnom dedičstve UNESCO od r. 1995,
- Náučný chodník Jasovská skala,
- Jasovské rybníky – s možnosťou rybolovu,
- kláštorný komplex Rádu premonštrátov s barokovým kostolom a francúzskou záhradou,
- gotický kostol, v súčasnosti po veľkom požiari zrenovovaný,
- Socha sv. Floriána – patróna hasičov – vybudovaná na pamiatku 4 veľkých požiarov v 19. storočí,
- kamenné kríže na krížnych cestách,
- Rudnícka kaplnka.